Hvordan tilpasser man "Skill Group"-navne?

Hvordan tilpasser man "Skill Group"-navne?

Problem

Cisco CSQ/Skill-navne er uforståelige (også med æøå). Farlon Agent Desktop kan oversætte navnene til noget mere forståeligt.

Derudover vil navnet blive brugt i Købrometeret, "Statistik"-fanebladet, etc.

Løsning

  1. Start Farlon Administration.
  2. Vælg: Cisco>Skill Groups
  3. Klik på "Add"-knappen.
  4. I "Id"-feltet indskrives der enten "Cisco CSQ"-nummeret (for UCCX) eller "Skill Target ID"-nummeret (for UCCE).
  5. Indtast det navn du vil kalde køen.
  6. Vælg om køen skal være "Visible" (synlig) og/eller "Visible On Wall Board" (synlig på Wall Board'et).
  7. Vælg "Threshold Set" - typisk "Common" passer.
  8. Klik på "Save"-linket.

OBS: "Skill Group"-alarmer aktiveres først, når Skill-Gruppen navngives!

skillgroup

Administrering af "Skill Groups"-navngivning i Farlon Administration.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.