Archive

Cisco Fejlkoder

Cisco Fejlkoder   Ved modtagelse af fejlbeskeder fra Cisco kontaktcenter vises disse i nederste højre hjørne i form af en 'toast'. Den fulde Cisco fejltekst vises og logges til *SmartInspect*. Fejlteksten vil kunne fremsøges i både Cisco MIVR log og SmartInspect SIL fil. Vises der fejltekster er det et...

Read More

Hvad er systemkravene for en FAD Server?

Database server MS SQL server standard 2008, eller MS SQL server standard 2012 Farlon Agent Desktop databasen må forventes at optage ca. 50-100 Mb i SQL databasen, hertil komme data (inklusiv logfiler ca. 4,5Gb).   For installation af Farlon Agent Desktop SQL database server anbefaler Farlon: Midrange server f.eks. med flg....

Read More

Trigger til trigger

Trigger til trigger I Ciscos terminologi defineres "trigger til trigger" som den situation, hvor en applikation i UCCX viderestiller til en anden applikation (trigger) i UCCX. Dette er ikke supporteret af Cisco og vil altid resultere i at kaldet fejler. Den opkaldene vil opleve at blive afbrudt...

Read More

Søgegrupper (HuntPilot)

 Søgegrupper I nyere versioner af CUCM er det muligt at aktivere kø og overflow på søgegrupper. Hvis der benyttes overflow til triggers i kontaktcentret, må der ikke stilles om til søgegruppen via 'Vent mod optaget'. Søgegruppen skal konfigureres i Farlon telefonbogen på linie med andre CSQ'er Der må...

Read More

Rød bar ved kø kald

Problem Kø kald præsenteres som et direkte kald til agenten Agent status skiftes til Ikke klar (i stedet for reserveret). Kønavn er tomt, mens Kaldstype er "Andre ind". Årsag Kald til UCCX Applikation Redirect i script til søgegruppe (huntpilot) Ingen påloggede medlemmer i søgegruppe Overflow på søgegruppe tilbage til Farlon Internal kø Løsning Hvis omstillingsmedarbejderen er...

Read More

Reserveret gul statusbar. Besvar knap ikke aktiv.

Problem Agent modtager et kald og bliver reserveret. Besvar knap er ikke aktiv og det er ikke muligt at besvare kald. Kaldsstatus er Afbrudt. Der gives toast besked med teksten "Invalid connection id for active call". Efter cirka 10 sekunder gives beskeden "Calls have been reset" og kald fjernes...

Read More